Poradenská společnost MEICo

… váš partner nejen v těžkém terénu

O nás

Okolnosti nás spojily v různých časech, na různých místech…

Každý z nás získal během své kariéry cenné znalosti a zkušenosti.

Zafungovaly sympatie a pracovní setkání přerostla i v soukromá…

Časem se otevřela výzva…pomalu dozrávala.

Proč nevkročit na společnou cestu s fungujícími vztahy, vzájemnou úctou a respektem?

Nebáli jsme se změnit náš život, vstoupit do nových vztahů a nabídnout své znalosti, schopnosti, vůli a nasazení v nové společnosti.

 

Náš tým

Klára Laiblová

office manager

Petr Jeneš

managing partner

monika tůmová

finance a project management

Služby, které nabízíme

Real estate projekty

Z široké škály aktivit, kterou oblast real estate zahrnuje, se zabýváme obchodními transakcemi, oceňováním, poradenstvím a investováním.

Krizové řízení

Negativní jevy a události se vyskytují v životním cyklu firmy.

Krizové situace je potřeba řešit rychle a efektivně napříč všemi provázanými oblastmi – ekonomickou, personální, organizační a dalšími..

Financování projektů

Zajímavý investiční projekt potřebuje pro svou realizaci finanční zdroje. Záměrem je zajistit takovou strukturu financování od finančních institucí nebo soukromých investorů, která bude přínosem pro další rozvoj podnikání.

Restrukturalizace insolvence

Restrukturalizaci není potřeba vnímat jen jako nástroj krizového řízení. Včasné zjištění příčin a přijetí vhodných opatření může zajistit zachování hodnoty firmy, nebo dokonce zvýšit její efektivitu a profitabilitu.

Reporting controlling

Vlastník firmy zná statutární výsledky hospodaření zejména na základě dat z minulosti. Strukturováním těchto dat a prezentací v časových řadách pak může vidět firmu v souvislostech. V aktuálním dynamickém prostředí vlastníka stále více zajímá pohled do budoucna, identifikace slabých míst a definování příležitostí.

Fúze, akvizice

Fúze a akvizice, nebo prodej společnosti je vždy komplexní proces. Začíná identifikováním vhodných příležitostí, ohodnocením vybraných subjektů. Pokračuje řízením celé transakce, vyjednáváním se zúčastněnými stranami, obvykle zahrnuje i poradenství při výběru akvizičního financování a končí koordinací transakční dokumentace..

Kontakt

MEI Company a.s.

 Dykova 53/10
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Česká republika

IČ: 050 71 194
DIČ: 050 71 194

  725 876 420

  info@meic.cz

 

Napište nám